Przyjaźń z samym sobą

0
Przyjaźń to ogromna wartość. Przyjaźń potrafi uskrzydlać człowieka, wpływać na niego pozytywnie i dzięki temu tworzyć wspaniałe relacje. Przyjaźń to wsparcie, obecność drugiego człowieka zarówno w sytuacjach dobrych jak i złych. Przyjaźń to szczerość, czasem trudna, czasem wymagająca odwagi, ale niezbędna do możliwości jej istnienia. Przyjaźń to wzajemna pomoc i szacunek. Przyjaźń to momenty zarówno śmiechu jak i łez. Przyjaźń to ogromna siła, czasem wydaje się, że wręcz niezniszczalna w zależności od jej prawdziwości i mocy, Przyjaźń z drugim człowiekiem jest ogromnie ważna w naszym życiu, ale przyjaźń to również przyjaźń z samym sobą.
Co to jest tak naprawdę przyjaźń?

A to często najtrudniejsza relacja do zbudowania. Przyjaźń z samym sobą to proces, który trwa. Wymaga określonej postawy względem własnej osoby, określonego sposobu myślenia o samym sobie i zdolność do szczerego określenia własnej wartości. Przyjaźń z samym sobą często bywa trudna i potrzebuje przetrwania wielu kryzysów, aby faktycznie mogła zaistnieć a w dalszej przyszłości również trwać. Przyjaźń z samym sobą jest ważna, bo otwarcie na samego siebie wpływa również na otwarcie się na innych ludzi. Nasza relacja z samym sobą może również wpływać na nasze relacje z innymi ludźmi.

 

Related Posts